Serveis

Àrea de distribució elèctrica

 • Àrea de distribució elèctrica
 • Projectes de línies elèctriques aèries i subterrànies de Mitja i Baixa Tensió

  Projectes de centres de transformació i centres de mesura

  Projectes d'electrificació rural

  Tramitació de permisos oficials i particulars

  Estudis d'impacte ambiental

  Estudis topogràfics

  Estudis de seguretat i salut

  Dirección y supervisión de obra

Àrea d'instal·lacions en edificis

 • Àrea d'instal·lacions en edificis
 • Projectes d'instal·lacions elèctriques

  Projectes d'instal·lacions de climatització

  Projectes d'instal·lacions de gas

  Projectes d'aparells a pressió

  Projectes d'aïllament acústic

  Legalització d'activitats comercials i industrials

Àrea d'energies renovables

 • Àrea d'energies renovables
 • Projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques aïllades

  Projectes d'instal·lacions solars tèrmiques

  Projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa

Àrea d'obra civil

 • Àrea d'obra civil
 • Diseño de centros de transformación en edificios

  Proyectos de naves industriales

  Diseño de estructuras

Àrea de consultoria

 • Àrea de consultoria
 • Estudis tècnics i de viabilitat

  Estudis i certificacions d'eficiència energètica

  Estudis d'impacte ambiental

 • sails.es
 • sails.es
 • sails.es
 • sails.es
 • sails.es
 • sails.es
 • sails.es
 • sails.es
 • Serveis d'Arquitectura, Enginyeria, Legalització i Seguretat, S.L
 • Pg. de la Industria, 98 bxos
 • 08600 Berga / Barcelona